O mnie

Urodziłem się w 1968 roku. Będąc dzieckiem delikatnie mówiąc niespokojnym oddawałem niejako nieświadomie ducha czasu.

Należy bowiem pamiętać o tym, że:

- w Polsce, a właściwe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) doszło wówczas do tzw. wydarzeń marcowych, które doprowadziły do emigracji ok. 20 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Emigracja ta nastąpiła na fali dość powszechnego, ale wywołanego w ramach klasycznej walki o władzę wewnątrz partii komunistycznej - antysemityzmu, który był łatwy do zaakceptowania dla społeczeństwa, zważywszy na role osób pochodzenia żydowskiego w zaprowadzaniu socjalistycznego ładu publicznego po 1945 roku (czyt.: tj. mordowaniu pozostałości polskiej inteligencji skupionej wokół środowisk poAKowskich)

- na świecie głównym wydarzeniem była natomiast interwencja Wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji gdzie Wojskiem Polskim (tym Ludowym) dowodził późniejszy Prezydent RP Wojciech Jaruzelski (to nieszczęście zawdzięczamy koleżankom i kolegom z NSZZ Solidarność oraz KOR "reprezentujących" naród przy tzw. Okrągłym Stole) zdobywający wówczas doświadczenie w wyprowadzaniu wojska przeciwko nieuzbrojonym cywilom co później skutecznie, aczkolwiek ze zdecydowanie większą brutalnością realizował w moim kraju w roku 1970 i 1981.

Warto też pamiętać o tym, że 18 lutego 1968 roku oficjalnym członkiem zespołu Pink Floyd został David John Gilmour. W dniu 2 marca tegoż roku z zespołem rozstał się Roger Keith (Syd) Barrett. Menadżerem zespołu zostaje Brian Morrison. Pink Floyd wydaje płytę "A Saucerful of Secrets"

No ale o tym to dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie -;).

Najważniejsze wydarzenia miały miejsce w szkole średniej. Polubiłem po prostu góry początkowo polskie, z czasem w innych krajach.

bottom corner